Dokumentumok, nyomtatványok

 Adatlap az időskorúak járadékának megállapításához

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

Helyi iparűzési adó bevallásához szükséges dokumentumok

Háziorvosi igazolás rendkívüli természetbeni vagy pénzbeli települési támogatás gyógyszerköltséghez

Jövedelem nyilatkozat 

Kérelem a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából 

Kérelem szociális célú tűzifa 2020. évi igényléséhez

Kérelem lakhatási támogatás iránt 

Kérelem rendkívüli települési támogatás iránt

Kérelem védendő fogyasztói igazolás kiadásához

Meghatalmazás 

Nyilatkozat egyedülállóságról

Vagyonnyilatkozat 


Népszerű bejegyzések