Kommunális hulladékszállítás - Törvényi háttér

Nyomtatóbarát változat

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a köztisztaság és településtisztaság biztosítása. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata.

A Hgt. szerint a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az adott település ingatlantulajdonosainál keletkező hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fent, mely a hulladékkezeléshez kötődő tevékenységeken belül elkülönült szegmenst képez.

A Hgt. szerint a közszolgáltatás kiterjed – egyebek mellett – az ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék rendszeres elszállítására.

A közszolgáltatás igénybevétele az adott településen élő, és hulladékot termelő természetes személyek számára kötelező. Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. A jogszabályok egyértelmű célja, hogy azokon a településeken, ahol biztosított a hulladék elszállítása, a tulajdonosok kötelezően igénybe vegyék a közszolgáltatást. A jogalkotó – az idézett alkotmánybírósági gyakorlat megállapításainak megfelelően – a jogszabályi előírások megalkotásával a településtisztaság intézményes garanciáit hozta létre, amelyek a települési tisztaság általános állapotának javítását segítik elő.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 6. §-a kimondja, hogy a települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

A vonatkozó alkotmánybírósági döntések, valamint jogszabályok szerint a díjfizetési kötelezettség alól nem mentesülhet az, aki a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, azokon a településeken, ahol biztosított a hulladék elszállítása, a tulajdonosoknak kötelezően meg kell fizetniük a közszolgáltatás díját, amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve annak teljesítésére rendelkezésre áll.

A közszolgáltatók feladataikat a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés előírásai alapján kötelesek ellátni. A Hgt. 27. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon – a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.

A közszolgáltatás ellátásának részletes tartalmát a helyi önkormányzat képviselő testülete rendeletben állapítja meg. Helyi norma állapítja meg – többek között – az ellátott terület határait, nevezi meg a közszolgáltatót, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül feladatát rendszeresen köteles ellátni. Ezen túl meghatározza a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit, létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit, továbbá az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj megfizetésének rendjét.

Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszony minden elemét tehát jogszabály rögzíti, annak nincs olyan létszaka – ideértve a szerződés létrehozását, teljesítését, megszüntetését –, melyben akár az ingatlantulajdonos, akár a közszolgáltató szabad megegyezése határozná meg a jogokat és a kötelezettségeket, illetve – mint arról szó esett – a díjhátralék adók módjára történő köztartozásként hajtható be.

Hírek

Aktuális hírek

 • 2017/01/20 - 12:03

  Gyerekként az ember csodákra és varázslatokra vár.
  Arra, hogy a Jótündér, a Jézuska, a Mikulás, az aranyhal… teljesítse a kívánságát. A mesékben rengeteg varázsszó segíti a vágyak teljesülését: akrabadabra, csiribácsiribú, hókuszpókusz…

 • 2017/01/20 - 11:44

  Sipos Gergő tanár úrnak 2017. január 21-én 16,00 órától lesz könyvbemutatója a Leveleki Váci Mihály Művelődési Házban. (Levelek, Ady E. u. 1.)
  Gyulai Lászlóné riportjából megismerhetjük őt.


  Egy regény születése

 • 2017/01/18 - 14:33

  Tisztelt Leveleki Polgárok!

  Levelek Nagyközség a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tűzifa pályázaton 2016. novemberében 209 m3 tűzifát nyert el.

 • 2017/01/17 - 15:14

  Tisztelt Levelekiek!

  A Honvédsuli Egyesület 2017-ben is megszervezi a II. Magyar Hadsereg Don-kanyarban elszenvedett vereségének emlékére az „Emlékmenet a Doni Hősökért” című rendezvényt.

  A résztvevők – köztük leveleki fiatalok is – január 22-én vasárnap 17,30 órakor érkeznek Levelekre.

 • 2017/01/16 - 08:23

 • 2017/01/12 - 13:47

 • 2017/01/05 - 11:14

  Tisztelt Leveleki Lakosok!

  A következő napokban nagyobb lehűlés várható.

  Ezért felhívom Levelek Nagyközség Lakosainak figyelmét, hogy Levelek Nagyközség Önkormányzata a Leveleki Szociális Intézményben (Levelek, Rákóczi u. 32.) és a Váci Mihály Művelődési Házban (Levelek, Ady E. u. 1.)

  melegedő helyet jelölt ki.

 • 2016/12/30 - 13:43

  Tisztelt Leveleki Lakosok!

  2016. decemberében – még karácsony előtt – Levelek Nagyközség Önkormányzata saját erdejéből ritkítás során kitermelt tűzifát értékesített leveleki lakosoknak, lakcímenként max. 2 m3-t.

  Vastag tűzifából (19.050.- Ft/m3) 92 m3-t, vékony tűzifából (12.700.- Ft/m3) 28 m3-t.

 • 2016/12/30 - 12:57

  2017. január 2.-tól (hétfő) lehetőség van kérelmet benyújtani szociális tűzifa természetbeni támogatás igénylésére. Beadási határidő: 2017. január 16. (hétfő).

  A kiosztható mennyiség 60 m3.

 • 2016/12/29 - 16:43

 • 2016/12/29 - 16:11

  Tisztelt Leveleki Lakososok!

 • 2016/12/23 - 21:34

 • 2016/12/19 - 16:25

  Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. a Karácsonyi ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán, a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy:

   

 • 2016/12/07 - 16:47

  Tisztelt Leveleki Polgárok!

  Hagyományainknak megfelelően – mivel az év vége közeledik – tekintsük át, hogy mi történt Leveleken az önkormányzat szemszögéből ebben az évben.

 • 2016/12/06 - 17:11

 • 2016/12/01 - 13:37

 • 2016/11/30 - 15:36

 • 2016/11/18 - 13:48

  Képek

  Épül, szépül a görögkatolikus templom környezete, és a templombelső is felújításra került. Azt, hogy milyen munkálatok folytak és miért volt ezekre szükség, a görögkatolikus esperes úr, Seres Péter atya mondta el.

 • 2016/11/18 - 11:46

 • 2016/11/15 - 13:44