Kommunális hulladékszállítás - Alkotmánybíróság állásfoglalása

Nyomtatóbarát változat

A hulladékkezelési feladat alkotmányossági vonatkozásaival összefüggésben érdemes utalni az alkotmánybírósági gyakorlat megállapításaira. A 105/B/2001. AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a településen keletkező szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, keletkezési helyéről történő elszállítása, valamint az ártalmatlanítására irányuló tevékenység csak célratörően megszervezett, intézményesített közszolgáltatás keretei között valósítható meg. Az intézményesítetté tett gondoskodás az egyetlen hathatós biztosítéka a hulladéktermelők önkényétől független önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítésének, a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének.

Az 52/2000. (XII. 18.) AB határozatában a testület kifejtette, hogy a szolgáltatási díjat a hulladék rendszeres gyűjtésébe bekapcsolt területen abban az esetben is meg kell fizetni, ha az ingatlanok tulajdonosai, bérlői nem adnak ki hulladékot. Érvelése szerint a szabály célja, hogy a hulladéktermelők aktív közreműködésének hiánya ne akadályozza a környezetvédelmi és közegészségügyi célok megvalósítását. A 399/B/2004 AB döntésében a bíróság megállapította, hogy a közszolgáltatás igénybevételére az ingatlantulajdonos köteles, és ezért a közszolgáltatásért – amely egyrészt a rendelkezésre állásból, másrészt a szemét elszállításából áll – díjat kell fizetnie. A szemétszállítási díj megfizetése az ingatlan tulajdonosára nézve akkor is kötelező, ha a szemétszállítást nem veszi igénybe.

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróság megállapította, hogy közérdek indokolja a hosszadalmas bírósági út helyett az adók módjára történő behajtást. A testület 49/B/2000. AB határozata (2008. VII. 23.) szerint a köztisztaság folyamatos biztosítása, a közegészségügy védelme érdekében e szervezetek segítése az ingatlantulajdonosokat terhelő elmaradt díjhátralékok hosszadalmasabb bírósági úton történő végrehajtása helyett az adók módjára történő behajtással ésszerű indokokon alapul.

Hírek

Aktuális hírek

 • 2017/01/20 - 12:03

  Gyerekként az ember csodákra és varázslatokra vár.
  Arra, hogy a Jótündér, a Jézuska, a Mikulás, az aranyhal… teljesítse a kívánságát. A mesékben rengeteg varázsszó segíti a vágyak teljesülését: akrabadabra, csiribácsiribú, hókuszpókusz…

 • 2017/01/20 - 11:44

  Sipos Gergő tanár úrnak 2017. január 21-én 16,00 órától lesz könyvbemutatója a Leveleki Váci Mihály Művelődési Házban. (Levelek, Ady E. u. 1.)
  Gyulai Lászlóné riportjából megismerhetjük őt.


  Egy regény születése

 • 2017/01/18 - 14:33

  Tisztelt Leveleki Polgárok!

  Levelek Nagyközség a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tűzifa pályázaton 2016. novemberében 209 m3 tűzifát nyert el.

 • 2017/01/17 - 15:14

  Tisztelt Levelekiek!

  A Honvédsuli Egyesület 2017-ben is megszervezi a II. Magyar Hadsereg Don-kanyarban elszenvedett vereségének emlékére az „Emlékmenet a Doni Hősökért” című rendezvényt.

  A résztvevők – köztük leveleki fiatalok is – január 22-én vasárnap 17,30 órakor érkeznek Levelekre.

 • 2017/01/16 - 08:23

 • 2017/01/12 - 13:47

 • 2017/01/05 - 11:14

  Tisztelt Leveleki Lakosok!

  A következő napokban nagyobb lehűlés várható.

  Ezért felhívom Levelek Nagyközség Lakosainak figyelmét, hogy Levelek Nagyközség Önkormányzata a Leveleki Szociális Intézményben (Levelek, Rákóczi u. 32.) és a Váci Mihály Művelődési Házban (Levelek, Ady E. u. 1.)

  melegedő helyet jelölt ki.

 • 2016/12/30 - 13:43

  Tisztelt Leveleki Lakosok!

  2016. decemberében – még karácsony előtt – Levelek Nagyközség Önkormányzata saját erdejéből ritkítás során kitermelt tűzifát értékesített leveleki lakosoknak, lakcímenként max. 2 m3-t.

  Vastag tűzifából (19.050.- Ft/m3) 92 m3-t, vékony tűzifából (12.700.- Ft/m3) 28 m3-t.

 • 2016/12/30 - 12:57

  2017. január 2.-tól (hétfő) lehetőség van kérelmet benyújtani szociális tűzifa természetbeni támogatás igénylésére. Beadási határidő: 2017. január 16. (hétfő).

  A kiosztható mennyiség 60 m3.

 • 2016/12/29 - 16:43

 • 2016/12/29 - 16:11

  Tisztelt Leveleki Lakososok!

 • 2016/12/23 - 21:34

 • 2016/12/19 - 16:25

  Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. a Karácsonyi ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán, a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy:

   

 • 2016/12/07 - 16:47

  Tisztelt Leveleki Polgárok!

  Hagyományainknak megfelelően – mivel az év vége közeledik – tekintsük át, hogy mi történt Leveleken az önkormányzat szemszögéből ebben az évben.

 • 2016/12/06 - 17:11

 • 2016/12/01 - 13:37

 • 2016/11/30 - 15:36

 • 2016/11/18 - 13:48

  Képek

  Épül, szépül a görögkatolikus templom környezete, és a templombelső is felújításra került. Azt, hogy milyen munkálatok folytak és miért volt ezekre szükség, a görögkatolikus esperes úr, Seres Péter atya mondta el.

 • 2016/11/18 - 11:46

 • 2016/11/15 - 13:44