Kommunális hulladékszállítás - Alkotmánybíróság állásfoglalása

Nyomtatóbarát változat

A hulladékkezelési feladat alkotmányossági vonatkozásaival összefüggésben érdemes utalni az alkotmánybírósági gyakorlat megállapításaira. A 105/B/2001. AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a településen keletkező szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, keletkezési helyéről történő elszállítása, valamint az ártalmatlanítására irányuló tevékenység csak célratörően megszervezett, intézményesített közszolgáltatás keretei között valósítható meg. Az intézményesítetté tett gondoskodás az egyetlen hathatós biztosítéka a hulladéktermelők önkényétől független önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítésének, a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének.

Az 52/2000. (XII. 18.) AB határozatában a testület kifejtette, hogy a szolgáltatási díjat a hulladék rendszeres gyűjtésébe bekapcsolt területen abban az esetben is meg kell fizetni, ha az ingatlanok tulajdonosai, bérlői nem adnak ki hulladékot. Érvelése szerint a szabály célja, hogy a hulladéktermelők aktív közreműködésének hiánya ne akadályozza a környezetvédelmi és közegészségügyi célok megvalósítását. A 399/B/2004 AB döntésében a bíróság megállapította, hogy a közszolgáltatás igénybevételére az ingatlantulajdonos köteles, és ezért a közszolgáltatásért – amely egyrészt a rendelkezésre állásból, másrészt a szemét elszállításából áll – díjat kell fizetnie. A szemétszállítási díj megfizetése az ingatlan tulajdonosára nézve akkor is kötelező, ha a szemétszállítást nem veszi igénybe.

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróság megállapította, hogy közérdek indokolja a hosszadalmas bírósági út helyett az adók módjára történő behajtást. A testület 49/B/2000. AB határozata (2008. VII. 23.) szerint a köztisztaság folyamatos biztosítása, a közegészségügy védelme érdekében e szervezetek segítése az ingatlantulajdonosokat terhelő elmaradt díjhátralékok hosszadalmasabb bírósági úton történő végrehajtása helyett az adók módjára történő behajtással ésszerű indokokon alapul.

Hírek

Aktuális hírek