Kommunális hulladékszállítás - Kérdések és válaszok!

Nyomtatóbarát változat

Kinek kell igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást?
Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 38-39. §-ban meghatározott módon vagy helyen gyűjteni.
Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.
Ingatlantulajdonosnak minősül a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház is. A lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet, a társasház köteles az érintett tulajdonközösségtől származó hulladék edényzetben történő gyűjtésére és elszállítására vonatkozóan a Szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni.

Akkor is kell fizetni a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat ha kevés hulladékom keletkezik?
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról alapján a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe, ezáltal a díjfizetési kötelezettség is fennáll.

Hogyan szüneteltethető a szolgáltatás?
Szüneteltethető a közszolgáltatás azokra a hónapokra, amelyek során az ingatlanon hulladék nem keletkezik – legalább 60 napig az ingatlan üresen áll.
A szüneteltetés idejére díjfizetési mentesség adható a lakó írásbeli kérelme alapján, melyet a szüneteltetni kívánt negyedév első napjáig a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájára (személyesen, faxon vagy e-mailben) eljuttatni szükséges. A szüneteltetés abban az esetben adható meg, ha az ingatlan tulajdonosának hulladékkezelési díjtartozása nincs!

Miben helyezhető ki elszállításra a háztartási hulladék?
A települési szilárd hulladék gyűjtésére kizárólag szabvány gyűjtőedény használható. Típusai: 80; 120; 240; 1100 literes gyűjtőedény.

Mi helyezhető el a gyűjtő edénybe és emblémás zsákba?
A gyűjtő edényekben és az emblémás hulladékgyűjtő zsákban a települési szilárd hulladék helyezhető el.
Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott hulladékokat;
Háztartási szilárd hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés, gépjármű tárolás céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa), a lakásban folytatott gazdálkodó tevékenység gyakorlásából keletkezett szilárd hulladék, feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanítóhelyen.
A 120 literes gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya 36 kg!
Nem települési szilárd hulladék (ezért TILOS a gyűjtőedényben és az emblémás zsákban elhelyezni) az
- emberi ürüléket,
- épület rongálódásából, bontásából, vagy javításából származó építési törmeléket, 5 kg-ot meghaladó járműalkatrészt,
- tűz és robbanásveszélyes, mérgező, sugárzó és fertőző anyagot,
- állati hulladékot,
- veszélyes hulladékot.

Mire használható az emblémás zsák?
Az emblémás zsákban a keletkező többlethulladékot lehet elhelyezni. Ez kommunális vagy zöldhulladék lehet. Az emblémás zsák használata nem mentesíti a hulladékszállításra kötelezettet a szabvány gyűjtőedény használata alól.

Hírek

Aktuális hírek

 • 2017/01/20 - 12:03

  Gyerekként az ember csodákra és varázslatokra vár.
  Arra, hogy a Jótündér, a Jézuska, a Mikulás, az aranyhal… teljesítse a kívánságát. A mesékben rengeteg varázsszó segíti a vágyak teljesülését: akrabadabra, csiribácsiribú, hókuszpókusz…

 • 2017/01/20 - 11:44

  Sipos Gergő tanár úrnak 2017. január 21-én 16,00 órától lesz könyvbemutatója a Leveleki Váci Mihály Művelődési Házban. (Levelek, Ady E. u. 1.)
  Gyulai Lászlóné riportjából megismerhetjük őt.


  Egy regény születése

 • 2017/01/18 - 14:33

  Tisztelt Leveleki Polgárok!

  Levelek Nagyközség a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tűzifa pályázaton 2016. novemberében 209 m3 tűzifát nyert el.

 • 2017/01/17 - 15:14

  Tisztelt Levelekiek!

  A Honvédsuli Egyesület 2017-ben is megszervezi a II. Magyar Hadsereg Don-kanyarban elszenvedett vereségének emlékére az „Emlékmenet a Doni Hősökért” című rendezvényt.

  A résztvevők – köztük leveleki fiatalok is – január 22-én vasárnap 17,30 órakor érkeznek Levelekre.

 • 2017/01/16 - 08:23

 • 2017/01/12 - 13:47

 • 2017/01/05 - 11:14

  Tisztelt Leveleki Lakosok!

  A következő napokban nagyobb lehűlés várható.

  Ezért felhívom Levelek Nagyközség Lakosainak figyelmét, hogy Levelek Nagyközség Önkormányzata a Leveleki Szociális Intézményben (Levelek, Rákóczi u. 32.) és a Váci Mihály Művelődési Házban (Levelek, Ady E. u. 1.)

  melegedő helyet jelölt ki.

 • 2016/12/30 - 13:43

  Tisztelt Leveleki Lakosok!

  2016. decemberében – még karácsony előtt – Levelek Nagyközség Önkormányzata saját erdejéből ritkítás során kitermelt tűzifát értékesített leveleki lakosoknak, lakcímenként max. 2 m3-t.

  Vastag tűzifából (19.050.- Ft/m3) 92 m3-t, vékony tűzifából (12.700.- Ft/m3) 28 m3-t.

 • 2016/12/30 - 12:57

  2017. január 2.-tól (hétfő) lehetőség van kérelmet benyújtani szociális tűzifa természetbeni támogatás igénylésére. Beadási határidő: 2017. január 16. (hétfő).

  A kiosztható mennyiség 60 m3.

 • 2016/12/29 - 16:43

 • 2016/12/29 - 16:11

  Tisztelt Leveleki Lakososok!

 • 2016/12/23 - 21:34

 • 2016/12/19 - 16:25

  Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. a Karácsonyi ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán, a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy:

   

 • 2016/12/07 - 16:47

  Tisztelt Leveleki Polgárok!

  Hagyományainknak megfelelően – mivel az év vége közeledik – tekintsük át, hogy mi történt Leveleken az önkormányzat szemszögéből ebben az évben.

 • 2016/12/06 - 17:11

 • 2016/12/01 - 13:37

 • 2016/11/30 - 15:36

 • 2016/11/18 - 13:48

  Képek

  Épül, szépül a görögkatolikus templom környezete, és a templombelső is felújításra került. Azt, hogy milyen munkálatok folytak és miért volt ezekre szükség, a görögkatolikus esperes úr, Seres Péter atya mondta el.

 • 2016/11/18 - 11:46

 • 2016/11/15 - 13:44