Pályázat tanulmányi kirándulás támogatása céljából hetedikeseknek a Határtalanul! program keretében

Nyomtatóbarát változat

A Határtalanul! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat célja

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményekben 7. évfolyamon (vagyis általános iskola 7. évfolyamán/hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán) tanuló, nappali rendszerű oktatásban részesülő diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

Pályázhatnak

Pályázatot nyújthatnak be köznevelési intézmények, amelyek: Önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-ban megnevezett általános iskolák, és a 11. §-ban megnevezett gimnáziumok, valamint a 20. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.

A pályázat részletei

Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

  • utazási költség,
  • szállás költség.

Jelen pályázati felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi „HATÁRTALANUL! program támogatása” elnevezésű előirányzata, valamint a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetése terhére történik.

A rendelkezésre álló keret összege összesen 435.300.000.- forint.

A pályázat személyi feltételei:

  • Egy pályázat keretében legfeljebb 80, hetedik évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához kérhető támogatás.
  • A programban olyan magyarországi diákok vehetnek részt, akik a 2013/2014-es tanévben a köznevelési intézmény 7. évfolyamán (vagyis általános iskola 7. évfolyamán/hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán) nappali rendszerű oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik – a pályázati felhívásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett – tagintézményével kell fennállnia.
  • Kiskorúak felnőtt kísérővel történő utaztatására vonatkozóan a 2013. évi Pályázati útmutató és elszámolási szabályzat (továbbiakban Útmutató) 1.1. pontjában található részletes tájékoztatás.

A pályázat megvalósításának fő technikai feltételei:

  • Jelen pályázati felhívás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.
  • Egy pályázat keretében a pályázó intézmény egy diákcsoport azonos helyen és időpontban, egyazon tevékenységeket megvalósító utazására kérhet támogatást. Egy pályázó a BGA-13-HA-01 sz. pályázati felhívásra több pályázatot is benyújthat. Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utazását megvalósítani.
  • A tanulmányi kirándulás formai értelemben abban az esetben valósul meg, ha a pályázatban rögzített útvonalat a résztvevők bejárják oly módon, hogy a magyarországi diákok és kísérőtanáraik legalább 1 éjszakára megszállnak a célországban. A tanulmányi kirándulás tartalmi értelemben akkor tekinthető megvalósultnak, ha a résztvevők legalább egy, az Útmutató 6.2.2. pontban meghatározott kötelező tevékenységet is megvalósítanak. Amennyiben a pályázó nem tudja igazolni egyetlen programelem megvalósítását sem, úgy a pályázó szerződésszegést követ el.

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, az alábbi postacímre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1250 Budapest, Pf. 32.

A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső postára adási ideje 2013. március 14. (csütörtök). Az ezen időpont után postára adott pályázatok automatikusan érvénytelenek.

A pályázati dokumentumokat egyetlen, zárt borítékban kell eljuttatni a pályázat kiírójához. A borítékra jól láthatóan rá kell írni: BGA-13-HA-01 HATÁRTALANUL! pályázat. A zárt borítéknak az 6. pontban foglaltakat kell tartalmaznia.

Kapcsolat

A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a hatartalanul@bgazrt.hu címen kérhető.

Tovább a teljes pályázati kiírásra

Pályázat tanulmányi kirándulás támogatása céljából hetedikeseknek a Határtalanul! program keretében

Hírek

Aktuális hírek