TÁMOP 5.3.8-B-12/1 - képzési projekt

Nyomtatóbarát változat

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Türr István Képző és kutató Intézet (TKKI) többek között uniós forrásokból finanszírozva, hátrányos helyzetűek képzésével foglalkozik.

A TKKI jelenleg a TÁMOP 5.3.8-B-12/1 kiemelt projekt megvalósításához keres partnereket.

A projekt a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések szervezését és támogató szolgáltatások nyújtását tűzte ki céljául.

Kik vehetnek részt a képzéseken?

A projekt célcsoportjába tartoznak azok a társadalmi csoportok, amelyek a jelenlegi munkaerőpiacról kiszorult inaktívak vagy álláskeresők. Ebbe beletartoznak a hátrányos helyzetű, a súlyosan hátrányos helyzetű, és a fogyatékkal élő munkavállalók egyaránt.

Milyen tevékenységek valósulnak meg a projekt során?

-          Kompetenciamérés: olvasás-szövegértés, számolás, anyanyelvi kommunikáció, tanulás tanulása

-          Egyéni fejlesztés és cselekvési tervek: a kompetenciamérés eredményeinek figyelembevételével a szakemberek a résztvevőkkel közösen alakítják ki az egyéni fejlesztési tervet

-          Alapkompetenciák fejlesztése: a felmérések figyelembevételével a programba bevontak egy része „Alapkompetenciák fejlesztése” elnevezésű akkretidált képzési programban vesz részt

-          Készségfejlesztő, szocializáció tréning: az önálló életvitelt, a megfelelő motiváció megszerzését, ill. a csoportmunkában történő együttműködést elősegítő tréning

-          Foglalkoztathatóságot elősegítő szakmai képzések

-          Munkagyakorlat

A program során az előkészítő, betanító és szakmai képzés összes feltételét, a képzésre járás költségeit, az étkezést, a tananyagokat és a munkaruhát is a TKKI biztosítja.

A foglalkoztatást elősegítő szakmai képzésen (480 óra) résztvevőknek a TKKI megélhetési támogatást nyújt a képzés végéig.

Kérem, amennyiben részt kíván venni a Türr István Képző és kutató Intézet (TKKI) által szervezettprojektben, akkor a mellékelt adatlapot kitöltve hozza be a Polgármesteri Hivatalba (4555 Levelek, Rákóczi u. 2.) és adja le Koós Lászlóné ügyintézőnek 2013. január 23-án délelőtt 10,00 óráig.

A projektbe - Levelek nagyközségből – kb. 50 fő bevonására van lehetőség.

A kompetencia mérés várható időpontja 2013. január 28. (hétfő) délelőtt, amelynek pontos időpontjáról külön értesítést kap.

Levelek, 2013. január 21.

                                                                                               Borsodi László sk.  polgármester

 

ADATLAP

 

Alul írott …………………………………………………………………………..(név) részt kívánok venni a Türr István Képző és kutató Intézet (TKKI) által szervezettTÁMOP 5.3.8-B-12/1 kiemelt projektben.

Vállalom, hogy amennyiben behívásra kerülök, akkor részt veszek 2013. január 28. (hétfő) délelőtt szervezett kompetenciamérésen, amelynek pontos időpontjáról Levelek nagyközség Önkormányzata külön értesítést küld számomra.

Adataim:

Személyigazolvány szám: ……………………………………………………………………………..

Adószám: ……………………………………………………………………………………………………..

TAJ szám: ……………………………………………………………………………………………………..

Telefonszám (ahol elérhetnek): …………………………………………………………………..

 

Levelek, 2013. január ………..

 

                                                                                                                       ………………………………………………….

                                                                                                                                         aláírás

Hírek

Aktuális hírek