Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer - Cégek a csalók célkeresztjében – hírlevél

 

 

Cégek a csalók célkeresztjében

  

Ne dőljenek be a számlaszám-cserés csalóknak, ellenőrizze az érkező küldemény feladójának email címét!

 

A rendőrség több büntetőeljárást folytat, amelyben az elkövetők gazdasági társaságok, vállalkozások képviselőinek tévedésbe ejtésével jelentős összegű vagyoni kárt okoztak.

 

Két jellemző elkövetési magatartás elkövetésének alapja, hogy a csalók feltérképezik a cégek között már meglévő gazdasági kapcsolatot, hasonló email címet alkalmazva küldenek csalárd tartalmú küldeményeket. A szolgáltatást nyújtó cég képviselőjének, vagy magának a társaság vezető személyének kiadva magukat telefonon, e-mail-ben, vagy postai úton egy számlaszámváltozásról tesznek valótlan bejelentést, azzal, hogy az esedékessé váló kifizetést mely számlaszámra kérik teljesíteni.

 

Ne dőljenek be a csalóknak, előzzék meg, hogy cégüknek milliós vagyoni hátrányt okozzanak! Amennyiben írásbeli szerződésen alapul egy munka elvégzése, a számlaszámváltozásra hivatkozó értesítés a felek közötti szerződésmódosítással történhet. A napi ügyintézőtől idegen egyedi utasítás esetén, kérjen megerősítést az átutalás teljesítését megelőzően. Minden ilyen esetben kellő körültekintéssel járjanak el!

 

Mit tehet a megrendelő gazdasági társaság vezetője:

 

-          Hívja fel ügyintézőinek figyelmét, hogy számlaváltozásra hivatkozással megtéveszthetik őket;

-          Tudatosítsa munkatársaival, hogy a pénzügyi utalások előkészítésénél csak hiteles információkra támaszkodjanak;

-          Figyelmeztesse az alkalmazottakat, hogy minden esetben a számlabefogadás szabályainak megfelelően járjanak el, és ellenőrizzék a kifizetés jogosságát;

-          Kifizetések esetére dolgozzanak ki eljárási rendet a bankszámla és a kedvezményezett ellenőrzésére, amelyet egyedi vezetői utasítások esetén is alkalmazhatnak;

-          Győződjön meg arról, hogy a pénzforgalmat bonyolító alkalmazottai tisztában vannak-e a csalók által használt módszerekkel.

 

 

Mit tehet a megrendelő gazdasági társaság pénzforgalmat bonyolító alkalmazottja?

 

-          Hitelt érdemlő módon bizonyosodjon meg a partnerektől érkező megkeresés valódiságáról, különösen, ha bankszámlájuk megváltoztatásáról tájékoztatnak;

-          Ellenőrizze, hogy a megadott számlaszám valóban szerepel-e a hivatkozott vállalkozás nyilvános céginformációs adataiban;

-          Tartson közvetlen kapcsolatot a munka kivitelezését végző gazdasági társaság képviselőivel, akik részére az utalást intézi;

-          Mielőtt kifizet egy számlát, visszaigazolást kérve küldjön erről értesítést a szerződéses partnerének.

 

Gondoskodjon gazdasági társasága elektronikus levelezésének, informatikai rendszerének és pénzügyi adatainak megfelelő védelméről és biztonságáról!

 

 


 

 

Amennyiben károkozás céljából megkísérlik tévedésbe ejteni, vagy csalás áldozata lett azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható

112-es segélyhívó számon!

Népszerű bejegyzések